Projectes desenvolupats

Udecision: Optimització d’una de les principals inversions de les nostres vidas: la formació acadèmica. Proporcionem un assistent intel·ligent per acompanyar a l’usuari al llarg del procés. Resum executiu 

SmartMeasure&Predict: Sistema que permet donar resposta a les necessitats d’optimització d’un procés o empresa, mitjançant la recol·lecció dels seus paràmetres d’entorn o contextuals per a la seva anàlisi i posterior desplegament de la informació pertinent que faciliti una gestió eficient del mateix. Resum executiu

AIR4IN: És un projecte tecnològic amb voluntat social, que busca millorar la qualitat de vida per mitjà de l’observació de l’aire que respirem.El projecte es basa en un dispositiu que identifica i mesura les partícules contaminants, a través d’una plataforma cloud que ofereix una sèrie de recomanacions personalitzades sobre la qualitat de l’aire indoor. AI4IN combina tecnología cloud amb algoritmes basats en IA per tal d’obtenir models dinàmics que possibiliten visualitzar i diagnosticar en un mapa 2D la qualitat de l’aire. Resum executiu

Iauctoritas: Plataforma assistent de diagnòstic al núvol mitjançant xarxes neuronals específiques d’imatges resultants de cada prova diagnòstica basada en imatge (ecografia, RMN, TAC,…). Plataforma d’aplicació en estadi preventiu, agut o de seguiment del pacient.