Durant el curs 2016-2017 va tenir lloc la primera edició del curs titulat “Vehicle intel·ligent i Oportunitats de negoci”. L’objectiu del Programa era dotar als participants d’eines tecnològiques i empresarials per tal de dissenyar productes capaços de solucionar necessitats reals del mercat dins el sector del vehicle autònom.

La primera edició va durar 5 mesos i es van desenvolupar 8 projectes diferents.

Projectes desenvolupats

Apparka: Plataforma per a la gestió de la bicicleta elèctrica compartida que neix per oferir un nou concepte de mobilitat com a servei. Amb un sistema de flota lliure, pot ser un gran complement al transport públic reemplaçant el transport privat, respectant el medi ambient i promovent la mobilitat sostenible. Els usuaris podran trobar, llogar i desbloquejar una bicicleta a través d’una aplicació mòbil per moure’s de la manera més òptima per un municipi.

Accsint: Sistema de sensorització i connectivitat satèl·lit per a cadires de rodes per tal d’ajudar a evitar obstacles a les persones amb mobilitat reduïda i poder fer una trucada en cas d’emergència.

Urban Charge: Plataforma col·laborativa on es connecten usuaris de vehicle elèctric que tenen necesitat d’aparcament / recàrrega amb places de pàrquing privades que disposin de punt de recàrrega. 

CICONIA Drone Service: Dissenyem i fem realitat serveis de Drone Delivery per a petites i mitjanes empreses.

CheckUP!: Servei de diagnòstic automàtic de danys a vehicles i digitalització de processos de renting i sharing per a la implantació de serveis basats en data-mining.

Augmented space data analytics via IoT platform:Consultoria especialitzada per a empreses amb un prototip que necessiten la seva evolució de forma ràpida. També tindrà una consultoria sobre Smart Cities i vehicle intel·ligent.

Smart Clean Technologies: Vehicles autònoms capaços de mantenir grans superfícies interiors netes sabent en tot moment en quina posició es troben.

Drivvisor: Sistema de monitoratge i valoració objectiva de la qualitat i seguretat en la conducció, basat en tecnologia mòbil i visió per computador.