The Program is subsidized by the Government of Catalonia and is free for the participants. 

To register you must fill out the following form:

Application form
El teu títol universitari o similar

AVÍS INFORMATIU DE PROTECCIÓ DE DADES:

Responsable del tractament: Fundació Parc de Recerca UAB http://parc.uab.cat

Finalitat: les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció al programa.

Legitimació: La base legitimadora del tractament és el consentiment de la persona interessada.

Destinataris: Es cediran les dades a les entitats coorganitzadores del programa.

Termini de conservació: Les vostres dades seran conservades durant un termini indefinit.

Drets de les persones interessades: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament, mitjançant un escrit adreçat a la  Fundació Parc de Recerca UAB, Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la UAB), 08193 Bellaterra, o mitjançant un correu electrònic a dpo.parc@uab.cat 

Reclamacions: Podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i formular les consultes que considereu necessàries al Delegat de Protecció de Dades del PRUAB (dpo.parc@uab.cat).

Informació addicional: Podeu consultar la nostra política de privacitat.

English
Català English