El curs ofereix formació en gestió empresarial i nous models de negoci en tecnologies de l’àmbit de la Intel·ligència Artificial. La docència consta de 150 hores repartides en sessions formatives, pràctiques, conferències, visites i tutories individualitzades.

Continguts tecnològics

 • Introducció a les tècniques de deep learning i visió per computador
 • Introducció les tecnologies blockchain
 • Reptes de percepció al vehicle autònom
 • Reptes de mobilitat urbana
 • Tecnologies IoT per a projectes eHealth
 • Reptes de la indústria 4.0
 • Laboratori de modelització de dades amb tècniques deep learning
 • Metodologies àgils i “living-lab”
 • Introducció a la computació en GPU i
  entorns Deep Learning
 • Laboratori d’analisi de dades amb entorns open source
 • Vehicle autònom en espais industrials
 • Interaccio persona-màquina
 • Ètica i aspectes legals dels projectes amb
  robòtica
 • Plataformes cloud computing per gestió de dades
 • Prototipatge

Continguts de gestió empresarial

 • Introducció al Lean Startup
 • Estrategia Empresarial i models de negoci
 • Com elaborar un Resum Executiu
 • Gestió d’Equips Emprenedors
 • Protecció de les idees: Propietat intel·lectual i industrial, patents i models de valorització.
 • Creació d’empreses de Base Tecnològica
 • Aspectes legales: tipus de societats
 • Com finançar el teu projecte. Finançament públic i privat
 • Tècniques de presentació de projectes
 • Demoday / Elevator Pitch
 • Tutories personalitzades
Catalan
English Catalan