El curs ofereix formació en gestió empresarial i nous models de negoci en tecnologies de l’àmbit de la Intel·ligència Artificial. La docència consta de 150 hores repartides en sessions formatives, pràctiques, conferències, visites i tutories individualitzades

Continguts tecnològics

 • Introducció a les tècniques de deep learning i visió per computador
 • Introduccio a la computació en GPU i entorns deep learning
 • Reptes de percepció al vehicle autònom
 • Reptes de mobilitat urbana
 • Sensors, actuadors i entorn de baix consum
 • Reptes de la indústria 4.0
 • Laboratori de modelització de dades amb tècniques deep learning
 • Metodologies àgils i “living-lab”
 • Tecnologies IoT per projectes de eHealth
 • Reptes en educació
 • Laboratori d’analisi de dades amb entorns open source
 • Interaccio persona-màquina
 • Interaccio persona-màquina
 • Plataformes cloud computing per gestió de dades
 • Introducció a les tecnologies blockchain
 • Prototipatge

Continguts de gestió empresarial

Els continguts en gestió empresarial permetran dur a terme un projecte propi, amb una introducció de les tecnologies que fan possible la nova revolució digital i la introducció de la IA a mercat. Els participants aniran acompanyats d’experts tecnològics i empresarials que donaran una visió realista sobre la viabilitat de l’aplicació de la tecnologia i sobre el seu potencial de negoci, ajudant a trobar solucions per a les oportunitats i reptes que es presenten.

Els continguts de la formació són:

 • Introducció al Lean Startup
 • Estrategia Empresarial i models de negoci
 • Com elaborar un Resum Executiu
 • Gestió d’Equips Emprenedors
 • Protecció de les idees: Propietat intel·lectual i industrial, patents i models de valorització.
 • Creació d’empreses de Base Tecnològica
 • Aspectes legales: tipus de societats
 • Pla Financer
 • Com finançar el teu projecte. Finançament públic i privat
 • Tècniques de presentació de projectes
 • Demoday / Elevator Pitch
 • Tutories personalitzades i

 

 

 

Catalan
English Catalan