• Graduats en enginyeria.
  • Graduats en ciències empresarials.
  • Estudiants de segon cicle d’enginyeria.
  • Emprenedors interessats en el sector
  • Professionals d’empreses o institucions que treballin en projectes que incloguin I.A
Catalan
English Catalan